DORADCA PODATKOWY
nr wpisu 04677
nr świadectwa kwalifikacyjnego MF 4010/97
Oferty
" AKCYZA " S.C. BIURO RACHUNKOWE J.J. WIKTOR- DORADZTWO PODATKOWE, JEST PODMIOTEM GOSPODARCZYM DZIAŁAJĄCYM NA RYNKU OD 1993 ROKU. JEST JEDNYM Z PIERWSZYCH BIUR NA RYNKU KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIM I OPOLSZCZYZNY. SIEDZIBA BIURA (OBECNIE OD 2012 ROKU) MIEŚCI SIĘ W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU PRZY UL. PIOTRA SKARGI 17/LOK. 1-2 I PIĘTRO (OBOK URZĘDU SKARBOWEGO).

Posiadamy certyfikaty:
- świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr. 4010/97 (dot. spełnienia wymogów kwalifikacyjnych dla osób prowadzących usługowo księgi handlowe).
- Doradztwo podatkowe - Doradca Podatkowy Jadwiga Wiktor Nr. wpisu: 04677

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI OBJĘTA JEST UBEZPIECZENIEM OC W ZAKRESIE WYKONYWANYCH USŁUG W WYSOKOŚCI:
- 60 000 TYS. ZŁ UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE (GWARANCJA UBEZP. PODSTAWOWEGO)
- 50 000 TYS. ZŁ UBEZPIECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE (DODATKOWE CZYNNOŚCI)
- 200 000 TYS. ZŁ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNO - SKARBOWEJ
(Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji " WARTA " S.A.- umowa zawarta w ramach KIDP).

W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE:

1. KSIĘGOWOŚĆ (tzw. mała):
- księgowość uproszczona (prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego)
- księgowość na zasadach ogólnych (prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów),
- prowadzenie rejestrów VAT dla celów podatku od towarów i usług,
- rozliczenia i deklaracje podatkowe,
- sporządzanie sprawozdań do GUS,
- rozliczenie podatku VAT dla rolników (w tym rejestracja w U.S. VAT-R; zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7).

2. KSIĘGOWOŚĆ (pełna) KSIĘGI HANDLOWE:
- bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- opracowywanie zasad polityki rachunkowości,
- prowadzenie ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontem księgi głównej, opis systemu przetwarzania danych,
- sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz raportów statystycznych,
-sporządzanie raportów i analiz dla zarządu,
- sporządzanie dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego,
- pomoc w przypadku przeprowadzania kontroli podatkowej,

3. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PŁACOWO - KADROWA
- sporządzanie list płac - ryczałt samochodowy
- naliczanie podatku od wynagrodzeń
- sporządzanie deklaracji PIT-11; PIT-40; PIT- 8AR; PIT-4R,
- sporządzanie standardowej dokumentacji w chwili i po ustaniu stosunku pracy a w szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy.
- ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych
- ustalenie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za nie wykorzystany urlop, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, odprawy pieniężne itp.).
- prowadzenie kart urlopowych
- sporządzanie właściwych druków do ZUS: zgłoszeniowych, aktualizacyjnych i wyrejestrowania.
- przesyłanie do ZUS w formie elektronicznej wszelkich druków zgłoszeniowych, aktualizacyjnych i wyrejestrowania.
- sporządzanie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.
- naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń.
- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS.
- sporządzanie informacji dla pracowników - ZUS RMUA
- ustalanie prawa do wynagrodzenia/zasiłku z tytułu choroby, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego. Naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. DORADZTWO PODATKOWE I GOSPODARCZE:
- udzielanie porad i opinii z zakresu prawa podatkowego,
- sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie,
- reprezentowanie Podatnika przed organami skarbowymi,
- reprezentowanie Podatnika przed organami ZUS,
- bieżące doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, osób fizycznych, podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych związanych z bieżącą działalnością gospodarczą,
- sporządzanie wniosków kredytowych.