DORADCA PODATKOWY
nr wpisu 04677
nr świadectwa kwalifikacyjnego MF 4010/97
Dlaczego warto Nas wybrać

Doradca podatkowy pomoże odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych i zmiennych przepisów podatkowych.
Po 1989 r. na wszystkich podatników został nałożony obowiązek samoobliczania i samowymiaru podatku, który do tej pory spoczywał na administracji podatkowej.
W konsekwencji oznacza to, że każdy podatnik musi sam stosować prawo podatkowe i ponosi za to odpowiedzialność.
Z doradcą podatkowym znajdziecie Państwo swoje miejsce na rynku zjednoczonej Europy. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało rewolucję w systemie prawnym naszego kraju, ukazując jednocześnie pewne możliwości, o których porozmawiać można z doradcą podatkowym.
Doradca podatkowy to gwarancja bezpiecznego rozwoju Państwa firmy. Współpraca z doradcą podatkowym zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju firmy.
W warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej.
Doradca podatkowy podpisuje się i podaje swój numer wpisu na listę doradców na deklaracjach i zeznaniach podatkowych, przez 5 lat przechowuje kopie sporządzonych przez siebie dokumentów, a w razie błędu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę.